Notícies
.

12/02/2019 Entrevista amb el responsable d'ensenyament de la Federació Catalana de JIDA Sr. Pujol.

08/02/2019 Sopar de Cap d'Any del Porc de Terra i lliurament de diplomes.

21/01/2019 Aquest matí ens hem entrevistat amb el President de la Federació Catalana que ens ha informat que estan enllestint la Llicència d'activitat física, la qual serà molt més econòmica i permetrà gaudir de tots els avantatges d'estar federat (excloent el sistema de graus). També li hem exposat la possibilitat de crear una llicència de Club en l'àmbit autonòmic amb la qual cosa el seu cost es reduiria pràcticament al 50%. A la reunió hem tractat d'altres temes d'interès com és l'entrada en vigor de la capacitat sancionadora de la Llei de l'exercici de les professions de l'esport. I les possibilitats de promoció de les nostres disciplines des de la Federació.

24/11/2018 - Participació al "VII Encuentro Tai Jian 42" organitzat pel  Departament de Wushu de la Federació de Madrid.

01/09/2018 - A partir del proper any tots els alumnes de l'Escola Plum Blossom hauran de disposar de la llicència esportiva lliurada per la FCJiDA.

13/04/2018 - Ladispoli (Italia) Examen de pas de grau amb GM Doc-Fai Wong, ha assolit el grau Senior Advanced (Black Sash) Manuel Joseph. Cerimònia de Bai Shi. reconeixement com a deixeble de GM Doc-Fai Wong i de lliurament de la llum del coneixement per part de GM. Reconeixement com a Sifu i 6º generaciò de l'estil Yang de Taitxí.

21/03/2018 - Examen de pas de grau, han assolit el grau taronja  Carme, Giulio i Sara. Enhorabona.

20/03/2018 - El TSJC ha anulat la sentència en primera instància que anulaba l'assignació del taitxí a la FCK per par del CCE. El motiu és que en el procediment no va compareixer la FCK. Donat que no s'asignen costes a cap part i donat que la compareixença no pot alterar la sentència, per causes tècniques, què aquesta causa d'anul·lació és imputable a l'administració i a la justícia, i que les circumstàncies socials han canviat, s'ha decidit desistir en el contencios.

20/02/2018 - Sopar de Cap d'any xinès.

04/12/2017 - Publicació del preu de quotes

04/12/2017 - Publicació del preu de quotes i llicències de la Federació Catalana de Judo.

25/11/2017 - Sopar d'Hivern.

11/09/2017 - Visita al Cuartel General de la PBIF.

27/07/2017 - El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable s'ha integrat al Departament de Wushu de la FCJIDA per la qual cosa es posible seguir el programa de graus i examinar-se de CN de Wushu amb el reconeixement oficial del sistema esportiu. Veure el programa de graus.

19/07/2017 - El Síndic de greuges ha atès la nostre queixa per l’incompliment de la Llei per part del Consell Català d’Esport en no oferir una via formativa d’inscripció al Registre de Professionals de l’Esport als professionals de taitxí. Document.

01/07/2017 - Ahir, en un ambient marcial és a dir familiar, vam celebrar la gala del 40 aniversari de l'Escola Budo Sensei i el 10è aniversari del CE de Lluita Suau i Amable. El President del club va lliurar unes plaques de reconeixement a Shihan Ernest Lasheras i a Sifu Enrique Sevillano. L'Escola Budo Sensei és escola degana de Barcelona en jiu-jitsu a on es transmeten diverses altres arts marcials i a on s'ha desenvolupat el primer club esportiu de taitxí i de txikung. Vam animar als sènior a seguir 40 anys més en el món de les arts marcials de la mà del taitxí. Àlbum.

03/06/2017 - S'ha realitzat l'Assemblea ordinària del C.E. de Lluita Suau i Amable què celebra el seu Xè aniversari. S'ha nomenat nova Junta Directiva renovant el càrrec de President el Mestre Manuel Joseph i s'ha nomenat com a Secretari l'Instructor Enrique Sevillano. L'Assemblea ha aprovat per unanimitat incloure entre les seves modalitats esportives el txikung per la qual cosa realitzarà els tràmits oportuns.

12/05/2017 - Seminari internacional del GM Wong, Doc-Fai a Ladispoli (Italia). Hi han assistit els membres del Club: Manuel Joseph.

16/03/2017 - S'anuncia que el pròxim 10/06/2017 es realitzarà l'Assemblea general ordinària del CE de Lluita Suau i Amable i es convoquen eleccions per a la renovació dels càrrecs de President/a i Secretari/a. 

01/03/2017 - Col.laboració amb el TERMCAT per la normalització del terme xinès 蔡李佛 en català com: xòilifat 

28/02/2017 - Modificació en relació a "Formació per l'exercici professional del taitxí a l'àmbit esportiu (Catalunya)"

El nostre Club està en contacte amb el ICQP, el Consell Català de l'Esport i l'Escola Catalana d'Esport per tal de desenvolupar la formació de taitxí i amb el Síndic de greuges pel desempar que suposa l'incompliment de la Llei per part de l'Escola Catalana de l'Esport.

18/06/2016 - V Encuentro mensual de tuishou Acollit pel C.E. de Lluita Suau i Amable a l'Escola Budo Sensei.

30/04/2016 - Seminari internacional del GM Wong, Doc-Fai a Ladispoli (Italia). Hi han assistit els membres del Club: Manuel Joseph.

09/05/2015 - Aplec.

24/04/2015 - Seminari internacional del GM Wong, Doc-Fai a Ladispoli (Italia). Hi han assistit els membres del Club: Manuel Joseph.

11/04/2015 - Seminari internacional del GM Wong, Doc-Fai a Toulouse (França). Hi han assistit els membres del Club: Manuel Joseph, Juan Antonio Boguña, Jordi Colobrans i Toni Garcia-Die.

23/01/2014 - Sentencia de primera instancia favorable a la demanda del Club contra la assignació del taitxí a la FCK http://bit.ly/1ltTzjL

08/06/2013 - Aplec. 

07/05/2013 - Registre del domini http://taitxitxuan.cat

23/10/2012 - Banquet en honor del GM Wong, Doc-Fai al Restaurant Neichel de Barcelona, a ón ens van acompanyar, entre altres, Sifu Pedro Rico, Marisa Alberó y Sifu Salvador Reyna. El Mestre Wong va declarar que se sentia molt feliç entre els seus fills a Espanya: Sifu pedro Rico y Sifu Manuel Joseph. álbum de fotos

22/10/2012 - Visita de GM Wong, Doc-Fai al Centre Sensei de Barcelona a on ens va acompanyar a la classe. álbum de fotos

20/10/2012 - Participació al Seminari de Vic (Barcelona) del GM Wong Doc-Fai, al qual van assistir els socis Francisco Javier i Ana. A aquest seminari organitzat pel sifu Xevi Riera de Vic van assistir els sifus Roberto Fansano y Simona Frulosconi de Italia, Jordi Moya de Gran Canarias y Manuel Joseph de Barcelona, també van assistir diversos instructors de Zaragossa, Barcelona i Lleida. álbum de fotos

06/05/2012 - Participació a l'Exhibició de Wushu de Barcelona, l'organització ha lliurat una copa al mestre de l'escola Plum Blossom per la seva col·laboració i a més s'ha guanyat una medalla en armes curtes.  álbum de fotos

01/05/2012 - Presentació de la demanda contenciòs administrativa en relació al taitxí.

21/04/2012 - Aplec i Assemblea General. Lliurament de plaques Premi a la Constància per 5 anys de participació a l'Aplec als Srs. Enrique Sevillano, Domenec Vinyes i Toñi Romero-Olayo. álbum de fotos.

14/04/2011 - Seminaris amb GM Wong a Castelfidardo Italia. álbum de fotos.

13/11/2011 - Aplec.

09/10/2011 - Seminaris amb GM Wong a Norwich UK

09/07/2011 - Publicació d'un artícle al suplement Estils de Vida de La Vanguardia sobre el taitxí en el que es recull l'opinió del nostre president, Manuel Joseph. Llegeix l'artícle en format .pdf

02/07/2011 - Aplec i Assemblea General - Renovació de càrrecs.

04/05/2011 - Publicació del vídeo clip de La Vanguardia TV
                     "Vea como se practica taitxí".

04/05/2011 -  Artícle publicat a La Vanguardia digital sobre la discrepància amb la decissió del CCE d'assignar el taitxí a la FCK.

30/04/2011 - I Trobada de l'Agrupació Esportiva de taitxí Catalunya.

05/04/2011 - Vídeo de Les mans dels 18 Lohan.

14/03/2011 - Publicació dels ensenyaments de txikung i de xòilifat de l'escola Plum Blossom del club.

12/03/2011 - Seminaris a Italia amb GM Wong i la resta de mestres d'Europa.

01/03/2011 - Recurs d'alçada en relació a la decisió del govern d'assignar el taitxí a la FCK.

03/12/2010 - Sopar de Cap d'Any.

13/11/2010 - Aplec de Tardor i Assemblea General

05/06/2010 - Aplec de Primavera i assemblea.

19/06/2010 - Consitució de la Unió Catalana de taitxí amb la participació del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable. 

05/06/2010 - Aplec de Primavera i assemblea.

19/04/2010 - Seminaris a Europa de GM Wong Doc Fai.

15/04/2010 - taitxí amb bastó de passeig. El grup d'alumnes intermedis de l'Escola Plum Blossom ha finalitzat en tres mesos i amb bon aprofitament  l'aprenentatge de la seqüència avançada de taitxí amb bastò curt anomenada Bagua, una seqüència que els hi ofereix extraordinaris beneficis pel que fa a la integració (Zheng Jing), flexibilitat del tors i experiència del Chan Ssi Jing.

27/11/2009 - Sopar de Nadal. El sopar serà al restaurant Shanghai 1930.

14/11/2009 - Aplec de Tardor. Membres i alumnes de l'escola Plum Blossom que hi van assistir: Enrique, Julio, Domènec, Ernest, Tonet, Ana, Marta, Xavier i Joan, a més de Toñi i Josep.

28/10/2009 - Seminari a Túnez del Grand Master Doc Fai Wong, l'instructor Manuel Joseph va actuar com a instructor asistent del Gran Master i va ser convidat a fer una clase de taitxí als socis dels diferents paisos del Magreb.

22/7/2009 - Reconeixement del taitíi com a activitat físic esportiva per part del Consell Català d'Esport.

"Sr. president CLUB ESPORTIU DE LLUITA SUAU I AMABLE. En relació a la documentació presentada a aquest Registre d'entitats esportives pel club esportiu que presidiu, mitjançant la qual vareu sol·licitar el reconeixement de l’activitat denominada taitxí com a activitat físic esportiva de lleure, com també, vareu sol·licitar la ratificació i inscripció registral de la modificació estatutària del vostre club, us fem avinent el següent: 1r.- Pel que fa al reconeixement de l’activitat denominada taitxí com a activitat físic esportiva de lleure, us fem saber que una vegada tramitat el corresponent procediment administratiu tendint al reconeixement citat, en reunió del Comitè Executiu del Consell Català de l’Esport, de data 9 de juny de 2009, es va acordar, entre altres qüestions, informar favorablement el reconeixement con a activitat físic esportiva del “taitxí”. Ref.: 2605/K1210/13393/RB"

Aquesta resolució permetrà a partir d'ara inscriure al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya les entitats que desitjin practicar aquesta disciplina, la qual cosa fins el moment no era possible.

23/5/2009 - Aplec de Primavera del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable. Es va practicar a l'aire lliure, ens vam retrobar amb els amics que ja no son a l'escola, amb els alumnes de l'Enrique Sevillano i vam celebrar reunió de Junta de Govern i Assemblea General. A l'Assemblea es va acordar adaptar els estatuts als nous requeriments legals i no restringir l'activitat del club al lleure, deixant les portes obertes a la competició. Membres i alumnes de l'escola Plum Blossom que hi van assistir: Enrique, Toni, Julio, Pilar, Domenec, Florence, Joan, Marta, Ana, Andrés, Xavi, Concha, José Antonio i Tonet.

22/3/2009 - Gala d'Arts Marcials de l'Escola Budo Sensei. Els membres de l'escola Plum Blossom van participar a la Gala d'Arts Marcials de l'Escola Budo Sensei que amb motiu del 30 aniversari es va ajornar ara ja fà tres anys. Hi van participar:  Sonia, Toni, Marta, Joan, Ana J., Andrés, Pilar, Mieko, Julio, Concha i Francisco i ens van acompanyar: Enrique, Trini, Ernest, Ana i Atilano.

17/3/2009 - Examens de Grau. Avui s'han realitzat el examens de grau que han superat Pilar i Mieko.

17/3/2009 - Seminari Internacional del GM Wong Doc-Fai a Europa. Un anys més hem participat al Seminari del GM Wong Doc-Fai a Europa que es va realitzar a Ladispoli (Roma, IT) els dies 13 a 17  i en conseqüència  incorporem diferents coneixements al nostre currículum.. 

08/02/2009 - Participació a Xinafest-2009. El Club ha col·laborat amb l'esdeveniment intercultural Xinafest-2009 que es va realitzar   a les Cotxeres de Sants de Barcelona. Hi van participar: Enrique, Toni, Tonet, Julio, Mieko, Florence, Pilar, Joan, Francisco, Xavier, Concha i ens van acompanyar Irene, Sonia i Carmen. Veieu el vídeo.

08/11/2008 - Aplec de Tardor. Membres i alumnes de l'escola Plum Blossom que hi van assistir: Enrique, Toni, Carles, Julio, Neus, Pilar, Florence, Atilano, Joanma, Ernest i Tonet.

25/10/2008 - GM Wong ha renovat el programa de la PBIF, el podeu consultar al següent enllaç:
http://www.plumblossom.net/TaiChi/ranking.html

01/09/2008 - Hi ha disponibles els emblemes en tela del Club.

31/07/2008 - S'ha demanat al Consell Català d'Esport l'aprovació dels nous estatuts i el reconeixement del taitxí com a disciplina esportiva.

08/07/2008 - Aplec de primavera i Assemblea General. Hi han participat: Carles, Toni, Julio, Pilar, Mieko, Ernest, Tonet i Enrique.

20/04/2008  - Un cop més hem participat al Seminari Internacional a Europa del GM Wong Doc-Fai a Europa que s'ha realitzat a Norwich (UK) de l'11 al 14  i a Gran Canaria del 16 al 20,  a on ens han acompanyat el Toni i la Mieko. Vegeu les fotos. En conseqüència s'amplia el currículum de l'escola. 

30/11/2007 - Sopar de Fi d'Any. Hi van participar Toni, Tonet, Pilar, Mieko, Carles, Julio, Ernest, Ana, Sonia,  Irene, Abel, Claudia i ens van acompanyar el Sr. Ernesto Lasheras i Sra. i Enrique Sevillano i Sra.

26/05/2007 - S'ha rebut el certificat del Gran Master que declara que l'escola "Grup de Lluita Suau i Amable", sota la supervisió de Manuel Joseph, ensenya les tècniques verdaderes, sense distorsió.

26/05/2007 - S'ha presentat al Registre del Consell Català de l'Esport la documentació de l'Associació quina còpia segellada està a disposició dels socis. Pel moment s'ha tirat endavant amb els estatuts stàndar proposats pel Consell Català de l'Esport, però s'ha iniciat un procés d'estudi per part del nostre Secretari, per tal d'adaptar-los a les nostres peculiaritats. Tot i que en principi l'Associació no ha de manegar diners, un cop rebuda la conformitat del Registre es tramitarà l'alta fiscal donat que per qualssevol tràmit s'acostuma a solicitar el NIF.

5/5/ 2007 Aplec 2007 de taitxitxuan, Grup de Lluita Suau i Amable

Instructors: Manuel Joseph i Enric Sevillano
Alumnes: Toñi, Toni C. Carles, Julio, Domenec, Mieko, Pilar, Toni V., Claudia, Juanjo, Domingo, Xavi i Maite
Centres: Escola budo Sensei, Centre esportiu Gim Fira, Poliesportiu Municipal L'Hospitalet Nord.

02/04/2007  - Es promou la creació d'una Entitat d'esport de Lleure per tal de gaudir del reconeixement dels organismes públics cas que es requereixi el mateix per alguna activitat i per tal d'estructurar l'escola. Veure més informació.

02/04/2007 - L'instructor Manuel Joseph ha participat als seminaris internacionals - 2007 del GM Wong, Doc-Fai. Veure artícle.

 1/03/2007 - S'ha publicat el programa de l'Escola.

14/02/2007 - El Sopar de Cap d'any Xinés serà el dia 24 de Febrer de 2007 a les 21.00 h al Restaurant "Shi Man To" c/Galileu, 162 (sota Av.Madrid, el Metro més proper és Pça. del Centre)

30/01/2007 - Vídeo de l'exhibició i competició realitzada a l'Escola Budo Sensei

12/12/2006 - El Gran Mestre Wong, Doc Fai ha estat nomenat Instructor de l'any 2007 per la revista Inside Kung-fu què ho publicarà el mes de Febrer de 2007

02/12/2006 - Sobre el nom de l'escola

01/12/2006 - El Gran Mestre Wong, Doc Fai ens ha admés com a membres de la seva organització i ens ha inclós al directori de la "Plum Blossom International Federation".