Raó de ser

Millorar la salut i el caràcter de les persones.

Missió

Fomentar la salut i millorar el caràcter de les persones per mitjà de la disciplina mental i corporal, amb la pràctica del taitxí, el txikung i el kungfú. Transmetre un coneixement tradicional i els valors morals de la cultura antiga de la Xina.

Visió

Formar una escola  d'instructors de taitxí que segueixi els estàndards de la Plum Blossom International Federation.

Valors

Els nostres valors, orientats a formar gent de pau, són la solidaritat, l’equitat, la moderació, l’estudi i el respecte. Més informació.


Objectius de Desenvolupament Sostenible

La nostra entitat se sent compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i vol contribuir en especial a l'objectiu 3 Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. Més informació.


Projecte esportiu i filosofia

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable és una entitat de caràcter no lucratiu quina finalitat és aprofundir en els coneixements tradicionals d’origen a la Xina, que a Occident anomenem educació física, esport o desenvolupament personal i que estan connectats amb les arts marcials, la religió, la medicina i altres pràctiques que tenen a veure amb el coneixement de la natura i de l’home. Com que l'aproximació a aquests coneixements es fa per mitjà del treball corporal i mental a més de la vessant cultural,  es constitueix com a entitat esportiva deixant les portes obertes a l’exercici de les pràctiques com una forma de lleure o l’accés a la competició. Com a Club Esportiu està registrat en les disciplines de taitxí, txikung, kungfu i wushu. El Club està obert a qualsevol persona que demani ser-ne membre i té un caràcter plural.

El club és una eina per incidir a les estructures esportives. El club s’ofereix a tots els practicants d’AA.MM de la Xina per sumar esforços en la gestió institucional i la competició esportiva, per això té la capacitat d’estructurar-se en diferents escoles (seccions) per tal de respectar l’estil de cada tècnic, tot adherint-se als valors més generals del club.

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable ha promogut el reconeixement del taitxí i del txikung com a activitat físic esportiva davant del Consell Català de l’Esport i així ha esdevingut la primera entitat esportiva al nostre país en les activitats distintes de taitxí i de txikung, amb la qual cosa s'espera augmentar la visibilitat social i acadèmica d'aquestes activitats.

La qualificació dels seus instructors té el reconeixement internacional de la Plum Blossom International Federation https://plumblossom.net/

El Club, de forma periòdica, apropa els seus socis a la formació i el coneixement de diferents mestres  de reconeixement nacional i internacional amb l'assistència a seminaris a altres països: Anglaterra, Itàlia, Tunísia, França, EEUU, Xina.

L'Entitat s'adhereix al lliurepensament dels seus membres i a l'exigència del màxim nivell tècnic en les tasques de formació i difusió. En els aspectes ètics i filosòfics s'orienta als de la cultura tradicional de Xina, en particular als valors del confucianisme, és a dir humanístics i tradicionals; pel que fa a l'espiritualitat al Neoconfucianisme, sense descartar la contribució del Budisme Xan i el Taoisme. L'Entitat defuig la superstició i aborda totes les qüestions des d'una perspectiva racional amb respecte pel misteri.

En els aspectes legals l'actuació del club segueix les diferents normatives que hi estan relacionades.


Seminaris, competicions
Aplecs