Projecte esportiu i filosofia

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable és una entitat de caràcter no lucratiu quina finalitat és aprofundir en els coneixements tradicionals d’origen a la Xina, que a Occident anomenem educació física, esport o desenvolupament personal i que estan connectats amb les arts marcials, la religió, la medicina i altres pràctiques que tenen a veure amb el coneixement de la natura i de l’home. Com que l'aproximació a aquests coneixements es fa per mitjà del treball corporal i mental a més de la vesant cultural,  es constitueix com a entitat esportiva deixant les portes obertes a l’exercici de les pràctiques com una forma de lleure o l’accés a la competició. Com a Club Esportiu està registrat en les disciplines de taitxí, txikung, kungfu i wushu. El Club està obert a qualsevol persona que demani ser-ne membre i té un caràcter plural.

L’ambició del club és el reconeixement d’una federació d’arts marcials de Xina: wushu. El club és una eina per incidir a les estructures esportives per tal de fer realitat aquest objectiu. El club s’ofereix a tots els practicants de aa.mm. de Xina per sumar esforços en la gestió institucional i la competició esportiva, per això s’estructurarà en les diferents escoles (seccions) que calgui per tal de respectar el estil de cada tècnic tot adherint-se als valors més generals del club.

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable ha promogut el reconeixement del taitxí com a activitat físic esportiva davant del Consell Català de l’Esport i així ha esdevingut la primera entitat esportiva al nostre país en l'activitat del taitxí. En conseqüència diversos professionals s’han pogut habilitar en aquesta activitat esportiva. Al mateix temps ha promogut i donat suport a la creació de més de 10 Clubs esportius de taitxí. També ha promogut i obtingut el reconeixement del txikung com activitat física esportiva amb la qual cosa s'espera augmentar la visibilitat social i acadèmica d'aquesta activitat.

La qualificació dels seus instructors té el reconeixement nacional (Asociación Catalana de Choy Li Fut y Tai chi chuan) i internacional (Plum Blossom International Federation).

El Club de forma periòdica acosta als seus socis a la formació i el coneixement de diferents mestres  de reconeixement nacional i internacional amb l'assistència a seminaris a altres països: Anglaterra, Itàlia, Tunísia, França, EEUU, Xina.

L'Entitat s'adhereix al lliurepensament dels seus membres i a l'exigència del màxim nivell tècnic en les tasques de formació i difusió. En els aspectes ètics i filosòfics s'orienta als de la cultura tradicional de Xina, en particular als valors del confucianisme, és a dir humanístics i tradicionals, pel que fa a l'espiritualitat al Neoconfucianisme, sense descartar la contribució del Budisme Xan i el Taoisme. L'Entitat defuig la superstició i aborda totes les qüestions des d'una perspectiva racional amb respecte pel misteri.

En els aspectes legals l'actuació del club segueix les diferents normatives que hi estan relacionades.


Seminaris, competicions
Aplecs