Plum Blossom International Federation

Sistema de graus adaptat al Departament de Wushu de la Federació de JIDA

Mètodes i seqüències. Veure també "Sobre el currículum de l'escola"

El currículum de l'escola combina el coneixement tradicional de l'escola Yang què inclou tant el difós al públic per Yang Cheng Fu com el més reservat amb el contemporani. Aquest currículum és extens i és un camí en el que es va progressant en una línia coherent, estableix un sistema reglat per avaluar el progrés personal però no és un sistema rígid sinó que amb la guia adequada s'adapta als interessos de cada aficionat. El currículum es complementa amb práctiques de txikung, el coneixement de les aplicacions i treballs en parella què no s'inclouen en aquest programa.

Manuel Joseph

Principiant I (Uniforme blanc, Faixa Blava sense serrells) kyu Groc

El vuit brodats de seda "baduanjin" (txikung)
Bases del taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 4 formes de taitxítxuan

Principiant II (Serrell Blanc) kyu Taronja

Seqüència (tao lu) de 8 formes de taitxítxuan
Empènyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb una mà (patrons)

Principiant III (Groc) kyu Verd

Seqüència (tao lu) de 16 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 16 formes d'espasa (jian) Petita Plum Blossom

Empènyer amb les mans (tui shou) amb passes (patrons)

Al nivell de Principiant s'ha d'assolir el coneixement precís de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs. 

DIPLOMA

Intermedi I (Taronja) kyu Blau

Seqüència (tao lu) de 24 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 16 formes de ventall (shan) amb la ma dreta i la ma esquerra
Seqüència (tao lu) de 16 formes d'espasa (jian)
Empènyer amb les mans (tui shou) amb dues mans i passes (patrons)
Empènyer amb les mans (tui shou) doble peng shou (si zheng shou) a peu fixe

Intermedi II (Verd) kyu Marró

Seqüència (tao lu) de 40 formes de taitxitxuan
Empènyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb dues mans "lliure"
Empènyer amb les mans (tui shou) doble peng shou (si zheng shou) amb passes (patrons)

Intermedi III (Blau, casaca Negre quan corrrespongui)
[Equivalent al Cinturó Negre del Dpt. de Wushu de la Federació Catalana de JIDA]

Seqüència (tao lu) de 32 formes d'Espasa (jian)
Seqüència (tao lu) de Ventall (shan) "Plum Blossom"
Les quatre diagonals (da lu)

Al nivell Intermedi l'estructura corporal (xing) ha de mostrar les qualitats de l'escola Yang: Espatlles enfonsades i colzes caiguts. Dits estesos i canell assegut. Pit relaxat i esquena estirada. Cintura relaxada i malucs asseguts. Còccis arrodonit.

L'estudiant haurà de conèixer almenys una aplicació de l'estil per cadascuna de les formes de les seqüències.

師 兄 Si Hing / 師姐 Si Jie

DIPLOMA I JURAMENT

ACCÉS A LA TITULACIÓ OFICIAL: MONITOR ESPORTIU (FCJIDA - Modalitat Wushu Especialitat tatxí tradicional)
[Restringida als esportistes federats què hagin obtingut el CN] (L'examen per a CN de la Federació esportiva pot requerir formació complementària en taitxí modern (veure wushu) i requereix esprit marcial)

[Resta de nivells equivalent als graus de 2ón a 5è DAN Cinturó Negre del Dpt. de Wushu de la Federació Catalana de JIDA]


Avançat I (Porpra)

Seqüència tradicional de 108 formes de taitxitxuan
Pastar amb les mans (taitxí rou shou)

Avançat II (Vermell)

Seqüència tradicional de Sabre (dao)
Seqüència tradicional d'Espasa (jian)

Avançat III (Marró)

Seqüència combinada de 48 formes
Seqüència de Ventall (shan) "El Ventall que persegueix al Vent"


Al nivell Avançat l'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi) i l'esperit (shen) han de mostrar les qualitats de l'escola Yang.


兄 Dai Si Hing / 大姐 Dai Si Jie (Uniforme Negre i Faixa negra quan correspongui)

 DIPLOMA

Senior (Serrell Negre)  

Per assolir aquest nivell caldrà conèixer al menys 12 seqüències de les relacionades dins de les quals hi haurà una de dues armes i una de dos homes. A més serà necessàri haver participat als seminaris internacionals.

El tribunal d'exámen és presidit pel G.M. Doc-Fai Wong.

El Senior ha d'assolir el coneixement precís de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs. L'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi), l'esperit (shen) i el moviment (dong)  han de mostrar les qualitats de l'escola yang i la quietud (jing) hi ha d'estar present. S'han d'expressar les sis harmonies (liu he).

師 父 (Si Fu) /  師 母(Si Mo)

El reconeixement com a Sifu només s'atorga a professionals 


Seqüència de taitxí amb Fajin
Seqüència llarga de taitxí ràpida
Seqüencia de taitxí Palma Yin Yang Cinc Elements

Seqüència de dos homes de taitxitxuan (Duilian Sanshou)

Seqüència de Flauta (xiao) "Plum Blossom"
Seqüència de Flauta (xiao) "Wuxing" Cinc elements
Seqüència de Vara (gun) "Dominant al Drac"
Seqüència de Vara (gun) de dos extrems
Seqüència de Llança (qiang) "els Nou Dracs"
Seqüència de Bastó (guai gun) "Bagua" Vuit símbols
Seqüència de Sabre (dao) "Wuxing" Cinc elements

Seqüència d'espasa (jian) de Wudang "Hu Yuen Chou"

Seqüència de dos Ventalls "Plum Blossom"
Seqüència de dos Espases "Plum Blossom"
Seqüència de dos Espases Yin i Yang
Seqüència de dos Sabres (dao) Petita "Plum Blossom"
Seqüència de dos Sabres (dao) Llarga "Plum Blossom"
Seqüència de Sabres (dao) Mare i Fill  "Plum Blossom"
Seqüència de Pals curts Tigre i Drac
Seqüència d'Anells bessons Sol i Lluna

Seqüència de Rodes bessones Drac i Fènix (Vent i Foc)

Seqüència de dos homes de Sabre Yang (duilian dao)
Seqüència de dos homes de Espasa (duilian jian)

Per coneixements addicionals consultar la llista de la Plum Blossom International Federation

Mestre

Per assolir aquest nivell caldrà disposar del nivell de Sifu, conèixer al menys 12 seqüències adicionals de les relacionades i passar 5 tests. Cada test inclourà tots els coneixements del Sifu. A més caldrà haver format dos alumnes al nivell de Sifu.


Aquest és el programa de l'Escola Plum Blossom del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable, podeu consultar el programa oficial de la Plum Blossom International Federation a la seva web http://www.plumblossom.net

La denominació Escola es refereix a un mètode d'ensenyament i en cap cas s'ha de confondre amb un centre oficial de l'estat.

Formació de caracter social

Dirigida al desenvolupament personal dels nostres socis i a les persones que practiquen taitxí i volen adquirir coneixements per poder transmetre aquests de forma benèvola (sense ànim de lucre). Els graus i els títols acrediten el nivell esportiu dins de la nostre organització o en l'àmbit federatiu segons correspongui  i no s'han de confondre amb titulacions del sistema oficial d'ensenyament de l'estat. 

Formació per l'exercici professional a l'àmbit esportiu

L'exercici de les professions de l'esport a Catalunya estan regulades per la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.
A partir del CN de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades es pot accedir a la formació prevista per les modalitats en règim transitòri en col.laboració amb l'ECE. El primer curs de Tècnic N I de Wushu es va realitzar l'any 2016. La formació a la nostre escola permet assolir el requisit d'accés del CN de la Federació en la prova de Taichichuan de la disciplina Wushu.
El alumnes poden consultar altres vies d'accés al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC)