Plum Blossom International Federation


Seqüència de   4 formes
Seqüència de   8 formes
Seqüència de 16 formes
Seqüència de 24 formes
Seqüència de 40 formes
Seqüència tradicional de 108 formes

Seqüència combinada de 48 formes

Seqüència de llarga taitxí rápida
Seqüència de taitxí amb Fajin
Seqüència de taitxí Yin Yang Cinc Elements

Seqüència de 16 formes d'espasa (Jian) Petita Plum Blossom
Seqüència de 32 formes d'Espasa (Jian)
Seqüència tradicional d'Espasa (Jian)

Seqüència tradicional de Sabre (Dao)
Seqüència de Sabre (Dao) Cinc elements

Seqüència de 16 formes de Ventall (Shan) amb la ma dreta i la ma esquerra
Seqüència de Ventall (Shan) "Plum Blossom"
Seqüència de Ventall (Shan) "El Ventall que persegueix al Vent"

Seqüència de Flauta (Xiao) "Plum Blossom"
Seqüència de Flauta (Xiao) Cinc Elements

Seqüència de Bastó  (Guai Gun) "Bagua" Vuit símbols
Seqüència de Vara (Gun) "Dominant al Drac"
Seqüència de Vara de dos extrems
Seqüència de Llança (Qiang) "els Nou Dracs"

Seqüència de dos Ventalls Plum Blossom (Fan)
Seqüència de dos Espases Plum Blossom (Jian)
Seqüència de dos Espases Yin i Yang (Jian)
Seqüència de dos sabres Petita Pum Blossom (Dao)
Seqüència de dos sabres Llarga Pum Blossom (Dao)
Seqüència de Sabres Mare i Fill (Dao)
Seqüència de Bastó Espasa  (Guai Gun Jian) Nou Palaus
Seqüència de Pals curts Tigre i Drac
Seqüència d'Anells bessons Sol i Lluna
Seqüència de Rodes bessones Drac i Fènix (Vent i Foc)


Empenyer amb les mans (Tui Shou): una ma, dues mans, passes, lliure
Les quatre diagonals (Da Lu)
Seqüència de dos homes (Duilian Sanshou)

Seqüència tradicional de dos homes de Sabre Yang (Duilian Dao
Seqüència de dos homes d'espasa (Duilian Jian