La denominació Escola es refereix a un mètode d'ensenyament i en cap cas s'ha de confondre amb un centre oficial de l'estat.

Formació de carácter social
Dirigida al desenvolupament personal dels nostres socis i a les persones que practiquen taitxi i volen adquirir coneixements per poder transmetre aquests de forma benèvola (sense ànim de lucre). Els graus i els títols acrediten el nivell esportiu dins de la nostre organització o en l'àmbit federatiu segons correspongui i no s'han de confondre amb titulacions del sistema oficial d'ensenyament de l'estat. 

Formació per l'exercici professional a l'àmbit esportiu
Es pot accedir a la titulació oficial via la especialitat taitxí tradicional del departament de wushu de la Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades. La nostre escola en estar federada a la FCJiDA ofereix la formació específica que cal per accedir a la titulació oficial.