MESDIA SETMANA
SETEMBRE Dimecres 4 18 25    
OCTUBRE Dilluns 7 14 21 28  
Dimecres 2 9 16 23 30
NOVEMBRE Dilluns 4 11 18 25  
Dimecres 6 13 20 27  
DESEMBRE Dilluns 2 9 16    
Dimecres 4 11 18    
GENER Dilluns 13 20 27    
Dimecres 8 15 22 29  
FEBRER Dilluns 3 10 17 24  
Dimecres 5 12 19 26  
MARÇ Dilluns 2 9 16 23 30
Dimecres 4 11 18 25  
ABRIL Dilluns 20 27      
Dimecres 1 15 22 29  
MAIG Dilluns 4 11 18 25  
Dimecres 6 13 20 27  
JUNY Dilluns 8 15 29    
Dimecres 3 10 17    
JULIOL Dimecres 1 8 15 22 29
Festius Juny 2020 1 Pasqua granada
22 Pont de San Joan